สวัสดี
SERVICES

 

Architecture & Civil Engineering 

   สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา 
Mechanical & Electrical Engineering 

   วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า 
Sanitary & Environmental Engineering 

   วิศวกรรมสุขาภิบาลและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Safety Engineering & Safety Officer 

   วิศวกรรมความปลอดภัยและจป.วิชาชีพ 
Auditor & Building Inspector 

   ตรวจสอบอาคารและทดสอบความแข็งแรงของอาคาร 
Permission & Construction 

   ขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน และจัดหาผู้ดำเนินการ 
Road Safety Audit 

   ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

 

 

  ENGINEERING TEAM

  SAFETY TEAM

Mr.Songkran MenthongCivil Engineer  ภย.35896
Mr.Thawat BoonyaanuchtCivil Engineer  สย.2606
Mr.Natthaphong SathapornCivil Engineer      วย.1656
Mr.Anirut TankranArchitect ภ-สถ.6234
Mr.Pongkorn JearmsiriwattanaArchitectส.สถ.2584
Mr.Somchai PharibatMechanical Engineerภก.23420
Mr.Komut  Eakawipat  Mechanical Engineer  สก.2773
Mr.Kittiboon NetngamElectrical Engineerสฟก.3275
Mr.SONGKRAN  MENTHONGSAFETY Officersจป. 3477
Mr.Anurat  PrasansinSAFETY Officersจป. 7535
Mr.Chatchawan Khongbunee  SAFETY Officersจป.3183
   

 

Safecon Inspection Co., Ltd. has been established in Sep. 9, 2009 by a group of experienced Staffs who realize the rapid growth of the demand for Building Inspection & Safety Engineering  services in the field of Building Construction and Industrial Plant . The key personal employed are highly qualified graduates of accredited universities. They have accumulated many years of experiences that enable us to combine a detailed knowledge of local customers, regulations and requirements with the resources and skills of the international networks and practical from our staffs.

บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขาวิชา ให้บริการงานด้านตรวจสอบอาคาร สำรวจสภาพอาคาร และบริการงานวิศวกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ด้วยผลงานคุณภาพด้านการตรวจสอบ และเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับกลุ่มธุรกิจก่อสร้างอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังให้บริการงานทางด้านตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
และการสำรวจอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทางน้ำ อีกด้วย